Instal·lacions

1300 m2 d'espai equipat amb tecnologia punta

Baporo Motorsport té a Vic seves instal · lacions tècniques amb una superfície de 1300m2, repartits en dues naus bessones comunicades amb entrades independents, de moderna construcció.

L'àrea d'enginyeria disposa d'una zona de més de 30 m2 i un complet equipament informàtic i electrònic compost per estacions fixes i equips portàtils d'última generació, destinats a captació i anàlisi de la informació recollida pels sistemes telemétricos d'adquisició de dades que cada vehicle de competició porta instal · lat, així com aplicacions de diferents treballs i programes d'última generació per al disseny de components mecànics a partir de l'estudi i simulació de funcionament a l'ordinador (optimització de suspensions, càlcul d'esforços, etc.)

Baporo Motorsport disposa, a més, d'una oficina tècnica d'uns 15m2, situada al costat del departament d'enginyeria. A la zona superior es troben les oficines amb els més moderns serveis i dividides en tres zones: logística, gerència i sala de juntes.

La zona de taller (550m2)

  • Està distribuïda en nou àrees diferents de treball

Acoblament i reparació de vehicles

  • Disposa d'una superfície de 450m2, en els quals es distribueixen 6 boxs equipats amb tot el material i els equips necessaris per dur a terme els treballs corresponents sobre sis vehicles simultàniament.

Departament elèctric

  • Compta amb tots els elements necessaris per a desenvolupament i manteniment de tots els sistemes elèctrics i electrònics dels vehicles.

Soldadura

  • Dotat de tot tipus d'equips de soldadura de les més modernes tecnologies.

Neteja de peces

  • Recinte independent, equipat amb l'utillatge necessari per a la neteja de tot tipus de peces i materials.

Departament de pintura

  • Zona equipada i preparada per pintar peces de dimensions reduïdes.

Mecanització, metrologia i qualitat

  • Sala equipada amb diferents sistemes metrològics per a la comprovació de materials i peces, així com amb tota la maquinària necessària per a la mecanització de peces.

Muntatge

  • Zona destinada a l'acoblament de diferents elements del vehicle, equipada amb la maquinària i utillatges corresponents.

Zona de recanvis

  • Disposa d'un espai de 110 m2 situats en un segon nivell de la nau.

Logística (500 m2)

  • Aquesta zona està destinada al manteniment i preparació dels vehicles d'assistència de l'equip, així com altre material de l'equip (carpes, tendals, etc.).
Catalan